ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

กองทัพเรือสุดภาคภูมิใจแทนประเทศชาติ อาสาสมัครทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ไม่เกรงแม้ความตาย พร้อมร่วมหน่วยเฉพาะกิจกองทัพเรือ รักษาอธิปไตยของชาติ คืนความสงบสุขพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่จะทำการเคลื่อนย้ายจากที่ตั้งปกติ ไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมมอบวัตถุมงคลพระผงสมเด็จพระพุฒจารย์โต พรหมรังสี รุ่นโชคลาภ พูนทวี มั่งมีศรีสุข เพื่อคุ้มภัย และเกิดเป็นสิริมงคล โดยมีนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ร่วมเป็นเกียรติส่งกำลังไปปฏิบัติหน้าที่อย่างสมเกียรติ

ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

สืบเนื่องจาก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ได้กำหนดผลัดเปลี่ยนกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จะครบวาระในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ในวันที่ 30 ก.ย.60 มีหน่วยที่ต้องเข้าผลัดเปลี่ยนจำนวน 12 หน่วย รวม 1,083 คน

ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

ประกอบด้วย กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน กองพันทหารช่าง กองพลนาวิกโยธิน กองพันแพทย์ กรมสนับสนุน กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กรมสรรพาวุธทหารเรือ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ และกองพันสารวัตรทหารเรือที่ 3 กรมสารวัตรทหารเรือ

ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

Loading...

พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวแสดงการของคุณทหารทุกนายที่ได้ร่วมสละแรงกาย แรงใจ เลือดเนื้อ และชีวิต เพื่อปกป้องผืนแผ่นดินให้เกิดความสงบสุข ขอให้ทหารทุกนายได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาท มีความรักสามัคคี เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา สานภารกิจให้สำเร็จลุล่วงปลอดภัย กลับสู่หน่วยที่ตั้งทุกนาย

ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

นับเป็นความน่ายินดียิ่งที่ในปีนี้ นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการส่งอาสาสมัครทหารพรานหญิง นาวิกโยธิน จำนวนกว่า 100 นาย เข้าร่วมในภารกิจรักษาความสงบ และอธิปไตยของชาติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งสวยทั้งแกร่ง!! ทร.ส่งชุดแรก ทหารพรานหญิงนาวิกโยธิน ลงช่วยชายแดนใต้!!

ทหารพรานหญิงทุกคนต่างได้ผ่านการฝึกฝน มีการเตรียมความพร้อมที่มากด้วยประสบการณ์ ทั้งด้านองค์บุคคล และยุทโธปกรณ์มาเป็นอย่างดี ตลอดจนการมีมวลชนสัมพันธ์ที่จะเข้าถึงประชาชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ความปรองดองระหว่างทหารกับประชาชน และนับเป็นความภาคภูมิใจยิ่งแก่กองทัพเรือ และประเทศชาติที่ทหารพรานหญิงเหล่านี้ต่างไม่เกรงกลัวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในภายภาคหน้า พร้อมใจที่จะร่วมสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปกป้องผืนแผ่นดินให้สงบสุข


ที่มา: mgronline

แสดงความคิดเห็น
Loading...