ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

โครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย หรือที่เรียกว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบแรก ได้หมดเวลาได้ตั้งแต่สิ้นเดือนมกราคม 2560 แล้ว ในช่วงวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 เป็นการเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยได้ลงทะเบียนในโครงการนี้รอบที่สอง ซึ่งการลงทะเบียนรอบสองนี้ ท่านอาจจะต้องการทราบว่า ตนมีรายชื่อในส่วนของผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าวหรือไม่ ทางกระทรวงคลังก็ได้เปิดช่องทางให้เราเข้าไปตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้แล้ว

สำหรับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 มีผู้ลงทะเบียนคนจน ที่รัฐบาลจะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรคนจน มีผู้มาลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยในปี 2560 มากถึง 14,176,170 คน ส่วนการตรวจสอบรายชื่อว่าคุณมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หรือไม่นั้น เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น วันนี้เราขอแนะนำช่องทางการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตามข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลย

ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ ได้ตั้งแต่วันนี้ 15 กันยายน 2560 ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. ตรวจสอบรายชื่อด้วยตัวเองหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ได้แก่

- เว็บไซต์ epayment
- เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง
- เว็บไซต์ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

แค่พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไปในช่องที่กำหนด ระบบก็จะแจ้งผลการตรวจสอบทันทีว่าเรานั้นผ่านคุณสมบัติหรือไม่

ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

2. ตรวจสอบผ่านสายด่วนของ 6 หน่วยงาน ในเวลาราชการ ได้แก่

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02-555-0555
- ธนาคารออมสิน โทร. 1115
- ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1111
- กรมบัญชีกลาง โทร. 02-270-6400

3. ตรวจสอบโดยตรงด้วยตัวเอง ณ ที่ทำการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

สำหรับสวัสดิการที่ผู้มีรายได้น้อยจะได้รับ จะแยกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

- ส่วนที่ 1 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพ ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อการเกษตรจากร้านธงฟ้า
- ส่วนที่ 2 ช่วยลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า รถ บขส. และรถไฟ

ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และยังอยากได้รับสวัสดิการอยู่ ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ได้ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยสามารถปฏิบัติได้ตาม 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

Loading...

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบผลผ่าน 3 ช่องทางแล้วไม่ผ่านคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อผ่านทางเว็บไซต์ ยื่นคำขออุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 3 กรอกแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออุทธรณ์ เพื่อยืนยันตัวบุคคล บันทึกและส่งคำขออุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 4 เปลี่ยนสถานะให้เป็น อยู่ระหว่างการอุทธรณ์

ขั้นตอนที่ 5 กระทรวงการคลังจะรวบรวมข้อมูลส่งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ

ขั้นตอนที่ 6 หน่วยงานจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการตรวจสอบ และจะส่งผลการอุทธรณ์กลับมาให้กระทรวงการคลังภายหลัง

ขั้นตอนที่ 7 กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่ 24 ตุลาคม 2560

ทั้งนี้ หากผลการอุทธรณ์ยังยืนตามผลเดิม คือ ไม่ผ่านคุณสมบัติ ผู้ลงทะเบียนก็จะไม่มีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย แต่หากยื่นอุทธรณ์สำเร็จ ผู้ลงทะเบียนจะมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย โดยจะได้รับบัตรล่าช้ากว่าปกติ 30 วัน และไม่ได้รับสวัสดิการย้อนหลัง
มีรายชื่อแล้วต้องไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยที่ไหน

ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

หากตรวจสอบพบว่าตัวเองมีรายชื่อผ่านคุณสมบัติแล้ว สามารถไปรับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ตัวเองได้เคยไปลงทะเบียนไว้ ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

ขั้นตอนง่ายๆ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีรายได้น้อย ปี 2560 ได้แล้ววันนี้

นอกจากนี้ ผู้ที่ได้ยื่นรายชื่อลงทะเบียนในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 แล้ว ควรเข้าไปเช็คคุณสมบัติว่าผ่านการคัดเลือกด้วย มิเช่นนั้น อาจจะเสียโอกาสที่ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ หากใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Call Center ของบัตรฯ ได้ที่ 02-109-2345 จำนวน 150 คู่สาย วันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.30 น. สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 1359


ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

แสดงความคิดเห็น
Loading...