สำนักพระราชวัง อนุญาตให้เข้ากราบพระบรมศพถึง 30 กันยายน 2560

ประกาศจาก สำนักพระราชวัง อนุญาตให้เข้ากราบพระบรมศพถึง 30 กันยายน 2560 ก่อนจัดเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สำนักพระราชวัง ได้ออกประกาศเรื่อง การเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีรายละเอียดทั้งหมด ดังนี้

สำนักพระราชวัง อนุญาตให้เข้ากราบพระบรมศพถึง 30 กันยายน 2560

ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2559 นั้น

บัดนี้ สำนักพระราชวังจะดำเนินการจัดเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จึงขอเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในวันที่ 30 กันยายน 2560 เป็นวันสุดท้าย


ที่มา: สำนักพระราชวัง

แสดงความคิดเห็น
Loading...