ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

วันที่ ๕ ธ.ค. ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย กรณีทางด้านสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เตรียมจัดงาน วันดินโลก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2560

สำหรับในวันดินโลก ซึ่งได้กำหนดให้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องด้วยทรงประสบความสำเร็จ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาดินเสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์

ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เตรียมจัดงานวันดินโลก โดยนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ เป็นประธานเปิดงาน

สำหรับกิจ กรรมภายในงานจะมีการเสวนาที่จะเผยแพร่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ดิน และการใช้ประโยชน์จากดินของประเทศไทย รวมถึงจะเผยแพร่เกียรติคุณ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

นอกจากนี้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก จะมีการจัดงาน โดยจะนำนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาจัดแสดง เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ต่างชาติได้ทราบถึงการพัฒนาและการนำดินมาใช้ประโยชน์

ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

Loading...

สำหรับวันดินโล World Soil Day ถูกกำหนดขึ้นตามมติขององค์การสหประชาชาติ ในระหว่างการประชุมคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและการเงินของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 68 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

เมื่อปี พ.ศ. 2556 ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก World Soil Day และกำหนดให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีดินสากล International Year of Soils โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรดิน ต่อการพัฒนาด้านการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้สาเหตุที่กำหนดให้วันดินโลก ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมนั้น สืบเนื่องจากการประชุมสภาโลกแห่งปฐพีวิทยา World Congress of Soil Science ครั้งที่ 17 เมื่อปี พ.ศ. 2545 ทางสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ International Union of Soil Sciences ได้ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาทรัพยากรดิน

ไม่ใช่แค่วันพ่อของคนไทย!! แต่เป็นวันสำคัญของโลก UN ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ จัดงานวันดินโลก ณ สำนักงานใหญ่

โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการเกษตร จึงได้เลือกวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ เป็นวันดินโลก เพื่อเทิดพระเกียรติพระวิริยอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการปกป้องและพัฒนาทรัพยากรดิน ซึ่งถ้าให้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน


ที่มา: tnews

แสดงความคิดเห็น
Loading...