สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

หอพัก

ปัญหาที่คนเช่าหอพักอยู่ต้องประสบปัญหาเดียวกันคือ “ค่าน้ำ ค่าไฟ” แพงเกินจริง ยิ่งช่วงหน้าร้อน แอบเปิดแอร์นิดนึง ค่าไฟทะลุเพดาน เห็นยอดค่าน้ำ ค่าไฟในแต่ละเดือน แทบหงายหลัง เงินเดือนทั้งเดือน หมดไปกับที่อยู่อาศัย แต่ตอนนี้ผู้เช่าอย่างเราได้รับความเห็นใจและมีหน่วยงานเข้าช่วยเหลือแล้ว

สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

เมื่อไม่นานมานี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค “สคบ.” ได้นำเรื่องเข้าร่วมพิจารณา ในกรณีเจ้าของหอพักที่ได้เก็บเงิน “ค่าน้ำ ค่าไฟ” สูงเกินจริง ที่ปกติจะเก็บค่าไฟ 3–4 บาทต่อหน่วย ส่วนค่าน้ำประปา 8–11 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่ทางเจ้าของหอกลับคิดแพงกว่า

สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

นายออม ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค คคบ. ว่า ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาแนวทางแก้ไขข้อข้องเรียนบริโภค กรณีผู้ประกอบการให้เช่าหอพัก หรือเช่าที่อยู่อาศัยค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ในราคาแพงเกินไป เช่น ราคาไฟฟ้าของหอพักปกติ คิดในอัตรา 3–4 บาทต่อหน่วย แต่หอพักคิดกับผู้เช่าที่อัตรา 6–8 บาทต่อหน่วย ส่วนค่าน้ำประปาตามปกติอยู่ที่ 8–11 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่หอพักคิดในอัตรา 17–20 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ถือเป็นราคาที่สูงไป

สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

แม้ว่าทางผู้ประกอบการจะอ้างเรื่องต้นทุนต่าง ๆ แต่ คคบ. เห็นว่าไม่เหมาะสม และสร้างความเดือดร้อนให้ผู้บริโภค ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและประชาชนที่มีรายได้น้อยทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้หน่วยงานแจ้งรายละเอียดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลับมาให้ที่ประชุม คคบ. พิจารณาภายใน 2 เดือน

สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) กล่าวว่า แนวทางการจัดการปัญหาเรื่องหอพักเก็บค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า สูงเกินจริงนั้น ทาง คคบ. ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ ไปพิจารณาเสนอเรื่องควบคุมธุรกิจหอพักให้กับคณะกรรมการกลางว่า ราคาสินค้าและบริการได้ใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ปี 2542 เพื่อกำหนดให้อัตราค่าน้ำประปา–ไฟฟ้า

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจหอพักเป็นสินค้าที่ควบคุมราคา โดยมีการออกราคาแนะนำออกให้ผู้บริโภคได้รับทราบเป็นมาตรฐาน และหากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืน คิดราคาเกินจริง จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายต่อไป

สคบ. เอาจริง!! หอพักเก็บค่าไฟ เกิน 4 บาท/หน่วย มีโทษร้ายแรง!!

นอกจากนี้ ทรง สคบ. จะหารือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับธุรกิจหอพักโดยตรง ให้พิจารณากำกับดูแลและควบคุมผู้ประกอบธุรกิจให้บริการหอพักตาม พ.ร.บ. หอพัก โดยใช้อำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก คณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด กำหนดแนวทางการควบคุมอัตราน้ำประปา ไฟฟ้าในระเบียบประจำหอพักด้วย


ที่มา: namprix