ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สั่งดูแลใกล้ชิด

ในขณะพีธีอันเชิญพระบรมโกศไปพระเมรุมาศ สิ้นสุด ริ้วขบวนที่ 1 และรอยาตราขบวนริ้วที่ 2 บริเวณพลับพลายก หน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

นายทหารพลธงผู้ถือ “ธงชัยพระครุฑพ่าห์” ได้เป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ได้ทรงพระเมตตา รับสั่งให้นายทหารมหาดเล็กดูแลอย่างใกล้ชิด

ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สั่งดูแลใกล้ชิด

ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สั่งดูแลใกล้ชิด

ในหลวง ร.10 ทรงพระเมตตา ทหารพลธงเป็นลม ล้มลงต่อหน้าพระพักตร์ สั่งดูแลใกล้ชิด


ที่มา: iloveBLUEDIAMOND