เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

จิกมี

เมื่อครั้งสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเยือนราชอาณาจักรภูฏาน ตามคำกราบบังคมทูลเชิญจากรัฐบาลราชอาณาจักรภูฏาน และยังได้ทรงพบ “เจ้าชายน้อย” ทรงอุ้มเจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก และทรงแย้มพระสรวล ชื่นชมในความน่ารักของเจ้าฟ้าชายจิกมี นัมเกล วังชุก ก่อนอุ้มประคองเจ้าชายตัวน้อย

ล่าสุด สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก และพระโอรส ได้เสด็จมาเยือนประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

พระโอรสองค์น้อย ประสูติเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 ทรงได้รับพระราชทานพระนามว่า จิกมี นัมเกล วังชุก เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงเป็นที่รักของประชาชนชาวภูฏาน สมดั่งที่สมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ได้เคยตรัสไว้ว่า “เจ้าชายไม่ใช่เป็นเพียงโอรสของกษัตริย์ แต่เป็นลูกชายของชาวภูฏานทุกคน”

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

ทางทีมงานได้นำภาพความน่ารักของพระโอรสองค์น้อย แห่งสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก มาให้ได้รับชมกัน

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล

เผยภาพ!! เจ้าชายน้อย ผู้ที่ทำให้สมเด็จพระเทพฯ แย้มพระสรวล


ที่มา: baabin